Wat behels die Visie en Missie vir ’n skool?

Visie gaan oor ’n droom/ideaal wat vir die skool daar gestel word.
Missie gaan oor die wyse waarop hierdie droom/ideaal bereik word.
Dit gaan oor die praktiese toepassing van metodes om die skool se ideale te verwesenlik.

VISIE:

In kort behels die Visie die volgende:
Om Hoërskool Tuine binne en buite sy gemeenskap uit te bou as ’n
ekonomiese selfstandige inrigting, wat uitnemendheid op alle gebiede
nastreef, sodat die kind in sy totaliteit ontwikkel sal word.

MISSIE:

Om hierdie Visie gestand te doen en te bereik, word daar gepoog om ’n gelukkige en veilige skoolgemeenskap daar te stel, deur:
• die skool met uitnemendheid te bestuur;
• wedersydse betrokkenheid tussen die skool en die gemeenskap te bevorder;
• gehalte onderrig te verskaf;
• die leerders te begelei sodat hulle ’n volwaardige plek in die volwasse- en beroepswêreld kan inneem.
• ’n omvattende buitemuurse program aan te bied;
• gesag en dissipline te handhaaf sodat ’n suksesvolle opvoedingsmilieu geskep kan word;
• die vennootskap met die skool se ouers uit te bou;
• leerderbetrokkenheid en lojaliteit te bevorder; en
• die volle benutting van alle amoontlike finansiële bronne.

Ons Skool

Op 18 Januarie 1956 word die skool amptelik geopen met 'n leerlingtal van 283.  

Tot Augustus 1960 word tydelike asbesgeboue op die hokkieveld onder Weirstraat gebruik as die skoolterrein.
 
Lees meer

D6 Kommunikeerder

Laai die kommunikeerder hier af.

Kliek hier

Kontak Ons

Hoërskool Tuine
Tel nr: 012 379 6181 / 012 379 0410
Faks nr: 012 377 3899 / 086 564 4155
E-posadres: admin@hstuine.co.za (Administrasie)
Adres: 255 Bornmanstraat, Pretoria Tuine, South Africa

Layout Type

Presets Color

Background Image